Karta granic Polski, zacząwsky od Bałty, az̨ do rzeki Sina-Woda, zawieraiąca słobody Kozakow, Humańskich, y Zaporohowskich

Licence ouverte / Réutilisation libre

informations détaillées